शिकूया पायथन लँग्वेज

आता पायथन शिकूया ते पण मराठी मध्ये

Incubated at Atal Incubation Centre - RMP

AIC-RMP
1999
169 + 18% GST

    What you will learn?

  • पायथन चे बेसिक्स
  • पायथन मध्ये वापरले जाणारे डेटा स्ट्रक्चर्स
  • पायथन मधील ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
  • आणि बराच काही

Requirements for this course

डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप
विंडोज/ मॅक/ लिनक्स (कोणतीही एक)
कॉम्पुटर वापरता आला पाहिजे

Course content

  • पायथन काय आहे? (4m)
  • पायथन इन्स्टॉल कसे कर... (2m)
  • मॅक वर पायथन इन्स्टॉल... (2m)
  • व्हिजुअल स्टुडिओ कोड ... (3m)