वर्डप्रेस कस्टम थिम डेव्हलपमेंट

आता शिकूया वर्डप्रेस थिम डेव्हलपमेंट

स्टार्टअप इन्क्युबेशन - अटल इन्क्युबेशन सेन्टर - RMP

AIC-RMP
19999
1694 + 18% GST
वर्डप्रेस कस्टम थिम डेव्हलपमेंट

    तुम्ही काय शिकणार?

  • लवकरच येत आहे

या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यकता

डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप
विंडोज/ मॅक/ लिनक्स (कोणतेही एक)
कॉम्पुटर आणि इंटरनेट

अभ्यासक्रम आराखडा

  • Basics of PHP require... (40m)
  • Exercise
  • Loops (9m)
  • Functions (2m)
आणखी धडे दाखवा

टेस्टिमोनिअल

review
review
review
review
review
review
Prathamesh Sakhadeo

लवकरच येत आहे

money back guarantee

खरेदीपासून ३ दिवसाची मनीबॅक ग्यारंटी कोणतेही प्रश्न न विचारता.